Điểm chuẩn Trường Đại học quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM năm 2023

(Chinhphu.vn) - Ngành Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng đem điểm chuẩn chỉnh tối đa năm 2023 bên trên Trường Đại học tập quốc tế, Đại học tập Quốc gia TP HCM với 25,25 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập quốc tế, Đại học tập Quốc gia TP HCM năm 2023 - Hình ảnh 1.

Chiều 22/8, Hội đồng Tuyển sinh của Trường Đại học tập Quốc tế, Đại học tập Quốc gia TP HCM công tía điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn nhập những ngành đào tạo và giảng dạy theo đuổi cách thức xét tuyển chọn dựa vào thành quả kỳ thi đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn Trường Đại học quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM năm 2023

Theo bại, ngành Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng (điểm chuẩn chỉnh 25,25) đem điểm chuẩn chỉnh tối đa năm 2023. Các ngành Ngôn ngữ Anh, Khoa học tập Máy tính, Khoa học tập Dữ liệu và Công nghệ vấn đề (điểm chuẩn chỉnh 25) là 5 ngành đem điểm chuẩn chỉnh cao tiếp theo sau của ngôi trường với cách thức này.

Cụ thể, điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn năm 2023 những ngành Trường Đại học tập Quốc tế như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Các tổng hợp xét tuyển

Điểm chuẩn chỉnh cho tới toàn bộ những tổ hợp

1

7220201

Ngôn Ngữ Anh

D01, D09, D14, D15

25

2

7340101

Quản trị Kinh doanh

A00, A01, D01, D07

23.5

3

7340201

Tài chủ yếu Ngân hàng

A00, A01, D01, D07

23

4

7340301

Kế toán

A00, A01, D01, D07

23

5

7310101

Kinh tế (Phân tích tài liệu nhập kinh tế)

A00, A01, D01, D07

23.25

6

7420201

Công nghệ Sinh học

A00, B00, B08, D07

20

7

7440112

Hoá học tập (Hóa sinh)

A00, B00, B08, D07

19

8

7540101

Công nghệ Thực phẩm

A00, A01, B00, D07

19

9

7520320

Kỹ Thuật Môi Trường

A00, A02, B00, D07

18

10

7520301

Kỹ thuật Hóa học

A00, A01, B00, D07

20

11

7460112

Toán phần mềm (Kỹ thuật Tài chủ yếu và Quản trị rủi ro)

A00, A01

19

12

7460201

Thống kê (Thống kê ứng dụng)

A00, A01

18

13

7480101

Khoa học tập Máy tính

A00, A01

25

14

7460108

Khoa học tập Dữ liệu

A00, A01

25

15

7480201

Công nghệ Thông tin

A00, A01

25

16

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

A00, A01, D01

25.25

17

7520118

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

A00, A01, D01

19

18

7520212

Kỹ thuật Y sinh

A00, B00, B08, D07

22

19

7520121

Kỹ thuật Không lừa lọc (Phân tích và phần mềm tài liệu lớn

A00, A01, A02, D01

21

20

7520207

Kỹ thuật Điện tử Viễn thông

A00, A01, B00, D01

21

21

7520216

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá

A00, A01, B00, D01

21

22

7580201

Kỹ Thuật Xây dựng

A00, A01, D07

18

23

7580302

Quản lý xây dựng

A00, A01, D01, D07

18

24

7220201_WE2

Ngôn ngữ Anh (Chương trình link (CTLK) với ĐH (ĐH) West of England) (2+2)

D01, D09, D14, D15

18

25

7220201_WE3

Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (3+1)

Xem thêm: Ma trận đường đi dòng tiền trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ - Bài 1: Tiền khổ chủ, ai sử dụng? - Việt Nam

D01, D09, D14, D15

18

26

7220201_WE4

Ngôn ngữ Anh (CTLK với ĐH West of England) (4+0)

D01, D09, D14, D15

18

27

7340101_AND

Quản trị Kinh doanh (CTLK với ĐH Andrews) (4+0)

A00, A01, D01, D07

18

28

7340101_LU

Quản trị sale (CTLK với ĐH Lakehead) (2+2)

A00, A01, D01, D07

18

29

7340101_NS

Quản trị sale (CTLK với ĐH New South Wales) (2+2)

A00, A01, D01, D07

18

30

7340101_SY

Quản trị sale (CTLK với ĐH Sydney) (2+2)

A00, A01, D01, D07

21

31

7340101_UH

Quản trị sale (CTLK với ĐH Houston) (2+2)

A00, A01, D01, D07

18

32

7340101_UN

Quản trị sale (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2)

A00, A01, D01, D07

18

33

7340101_WE

Quản trị sale (CTLK với ĐH West of England) (2+2)

A00, A01, D01, D07

18

34

7340101_WE4

Quản trị sale (CTLK với ĐH West of England) (4+0)

A00, A01, D01, D07

18

35

7420201_UN

Công nghệ sinh học tập (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2)

A00, B00, B08, D07

18

36

7420201_WE2

Công nghệ sinh học tập (CTLK với ĐH West of England) (2+2)

A00, B00, B08, D07

18

37

7420201_WE4

Công nghệ sinh học tập triết lý Y Sinh (CTLK với ĐH West of England) (4+0)

A00, B00, B08, D07

18

38

7480101_WE2

Khoa học tập PC (CTLK với ĐH West of England) (2+2)

A00, A01

21

39

7480106_SB

Kỹ thuật PC (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2)

A00, A01

21

40

7480201_DK2

Công nghệ vấn đề (CTLK với ĐH Deakin) (2+2)

A00, A01

21

41

7480201_DK25

Công nghệ vấn đề (CTLK với ĐH Deakin) (2.5+1.5)

A00, A01

21

42

7480201_DK3

Công nghệ vấn đề (CTLK với ĐH Deakin) (3+1)

A00, A01

21

43

7480201_UN

Công nghệ vấn đề (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2)

A00, A01

21

44

7480201_WE4

Công nghệ vấn đề (CTLK với ĐH West of England) (4+0)

A00, A01

21

45

7520118_SB

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2)

A00, A01, D01

18

46

7520207_SB

Kỹ thuật năng lượng điện tử (CTLK với ĐH Suny Binghamton) (2+2)

A00, A01, B00, D01

18

47

7520207_UN

Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2)

A00, A01, B00, D01

18

48

7520207_WE

Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (CTLK với ĐH West of England) (2+2)

A00, A01, B00, D01

18

49

7540101_UN

Công nghệ đồ ăn (CTLK với ĐH Nottingham) (2+2)

A00, A01, B00, D07

18

Hội đồng tuyển chọn sinh vào năm 2023 cũng chú ý những sỹ tử một trong những nội dung như phương pháp tính điểm xét tuyển chọn và phương pháp tính điểm ưu tiên.

Xem thêm: Lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa Xuất khẩu, Nhập khẩu trong Công ty Cổ Phần

Theo bại, phương pháp tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển chọn = Điểm tổng hợp môn + Điểm ưu tiên (nếu có).

(Điểm tổng hợp môn là tổng điểm 3 môn kỳ thi đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông được Hệ thống tuyển chọn sinh của Sở GD&ĐT lấy theo đuổi tổng hợp môn tuy nhiên sỹ tử đem điểm tối đa và phù phù hợp với ngành ĐK xét tuyển chọn.

Điểm ưu tiên là vấn đề nằm trong ưu tiên điểm và ưu tiên đối tượng người dùng theo đuổi Quy chế tuyển chọn sinh ĐH, tuyển chọn sinh cao đẳng ngành giáo dục và đào tạo Mầm non phát hành tất nhiên Thông tư 08/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Sở trưởng Sở GD&ĐT.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Đánh giá hợp quy là gì

Là việc đánh giá sự phù hợp của hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, quá trình, môi trường… theo các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi được phép lưu thông trên thị trường.